Psk. Raziye Sayıner

Psikolog Raziye Sayıner, Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji (%30 İngilizce) Lisans
eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlamışır.
Lisans süreci boyunca farklı kliniklerde ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde
stajlarını tamamlamıştır. Bu süreçte psikiyatrist ve psikologlar eşliğinde psikiyatri servisinde
yatan çocuk ve yetişkin hastaları, AMATEM servisinde yatan hastaları, uygulanan grup
çalışmalarını ve testleri gözlemleme fırsatı sağlamıştır.
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Kızılay Toplum Merkezinde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
yürütmüştür. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde “Suça Sürüklenen Çocuklarla” çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Bu projelerde çocukların psikososyal, bilişsel ve motor becerilerinin
gelişimi üzerine gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Şu anda da Toplum Gönüllüleri Vakfında
yer alan bir proje kapsamında gönüllü psikolog olarak üniversite öğrencilerine destek
vermektedir. Ayrıca özel bir anaokulunda çocuk yaş grubu danışanlarına gelişim desteği sağlamaktadır.
Lisans eğitimi sonrasında çocuklara ve yetişkinlere yönelik seminer ve sertifikalı eğitimlere
katılmıştır ve katılmaya devam etmektedir. Bunlar; Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi,
Çocuklarda Resim Analizi, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve Bilişsel
Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini
tamamlamıştır.
Çalıştığı başlıca konular; Depresyon, Panik Bozukluk, Fobiler, Obsesif Kompulsif Bozukluk,
Sınav Anksiyetesi, Okul Uyum Problemleri, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform
Bozukluklar, Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Çocuklar ile Korkular, Anksiyete,
Öfke Problemleri, Alt Islatma Problemleri ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğudur.

Koza Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Online ve yüz yüze olarak Çocuk&Ergen ve Yetişkin alanlarında psikolojik
danışmanlık ve psikoterapi desteği sağlamaktadır.