Depresyonda mıyım?

“Güçsüz hissediyorum, yataktan çıkamıyorum, aklıma sürekli olumsuz düşünceler geliyor, mutsuz hissediyorum ve sürekli yorgunum. Acaba depresyonda mıyım?”
Gün içerisinde kendimize bu soruları sıklıkla sorduğumuz ya da çevremizden duyduğumuz dönemler yaşayabiliyoruz. Peki her böyle hissettiğimizde depresyonda mıyız?

Depresyon; kişilerin günlük yaşamına müdahale eden hüzün, kaygı, huzursuzluk ve
öfke gibi olumsuz olarak nitelendirilebilecek duyguların bütünüdür. Kişilerde
haftalarca ya da aylarca devam edebilen hiçbir şey yapmak istememe, günlük rutin
işlerini sürdürememe, hayattan zevk alamama, yaşamın bir anlamı yokmuş gibi
hissetme, kendine güvenin gitgide azalması, yoğun bir şekilde geleceğe yönelik
umutsuzluk gibi negatif hisleri kapsayan bir duygudurum bozukluğudur. Depresyonda
olan kişiler gün boyu yataktan çıkmak istemeyebilir, yapmaları gereken şeyleri
erteleyebilir, sürekli olarak uykulu bir halde olabilir hatta kişisel bakımlarını
sürdüremeyebilir. Çünkü tüm bunları yapmaya ne güçleri ne de istekleri vardır. Adeta
gözlerine karanlık bir perde inmiştir ve dünyayı olumsuz yönde
değerlendirmektedirler. Tüm bunlara baktığımızda ise depresyonun sadece üzgün
hissetmekten çok daha fazlası olduğunu görmekteyiz.
Peki buna depresyon diyebilmemiz için hangi belirtilerin olması gerekir?

DSM-5’e göre depresyon kriterleri;
• Depresif ruh hali- üzüntü, çökkünlük, boşluk, çaresizlik hissi
• İlgi ve zevk kaybı
• Uykusuzluk veya aşırı uyuma
• İştah kaybı ya da artması
• Psikomotor yavaşlama veya ajitasyon
• Enerji azalması, yorgunluk
• Konsantrasyon güçlüğü
• Değersizlik veya suçluluk hisleri
• Tekrarlayan ölüm veya intihar düşünceler
Depresyon tanısı için yukarıda belirtilen kriterlerin en az beş tanesinin kişide en az iki
hafta süreyle var olması gerekmektedir.

Depresyon tedavi edilmezse yukarıda belirtildiği gibi hayatımızın her alanını etkiler.
Duygusal ve davranışsal zorlanmalara neden olabilir. Aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açabilir. Yaşam kalitemizi azaltabilir, ekonomik ve mesleki kayıplara yol açabilir ve kişiler arası uyumun bozulmasına neden olabilir. Kendimizde yukarıdaki kriterleri gözlemlediğimizde bir uzmana başvurmalı ve destek almalıyız.