Uzm. Psk. Asburçe Mutlu

Asburçe Mutlu

Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi’nde başarı bursuyla girdiği Psikoloji (İngilizce) bölümünden erken dönemde ‘Kişisel Özelliklerin İnternet Kullanımına Etkileri: Siber Zorbalık’ konulu tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Daha sonra Klinik Psikoloji yüksek lisans programına katılarak ‘Ceza İnfaz Kurumundaki Mahkûmlarda Algılanan Sosyal Desteğin Kurumdaki Uyum ve Ruhsal Durum ile İlişkisinin İncelenmesi’ konulu tezini tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

Lisans hayatında; Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniğinde bulunan yataklı servis bölümünde bireysel ve grup çalışmalarının yanı sıra, özel bir eğitim kurumunda kreş dönemindeki çocuklar ve çocuk gelişimi alanında gönüllü stajlarını tamamlamıştır. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesleki uzmanlık stajını tamamlayan Mutlu, bu sürede uzun süreli olarak psikiyatri servisinde yetişkin hastalarla çalışma ve hastane bünyesindeki hastalar için düzenlenen birçok etkinlikte yer alma şansına erişmiştir.

Lisans ve yüksek lisans eğitim sürecinde yetişkin bireylere ve çocuklara yönelik testlerin uygulaması ve yorumlaması üzerine pek çok eğitim almıştır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) , Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Duygu Durumu Ölçekleri bunlardan birkaçıdır. Öfke Kontrol Programı ve Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Programı uyguladığı grup çalışmalarındandır.

Çalıştığı Başlıca Konular; Aile İçi iletişim, Kişilerarası İlişkiler, Depresif Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları, OKB ve İlgili Bozukluklar, Travma Ve Strese Bağlı Bozukluklar, Somatik Semptom Ve İlgili Bozukluklar, Beslenme Ve Yeme Bozuklukları’dır. Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR ve Çözüm Odaklı Terapi kullandığı ekoller arasındadır.

Koza Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde online ve yüz yüze olarak Ergen, Yetişkin, Aile ve Çift alanlarında psikolojik danışmanlık ve psikoterapi desteği sağlamaktadır